Растителна Защита
Растителна Защита

Професионално обучение

Начало: Всеки месец

Продължителност - 30 учебни часа

Агроекология
Агроекология

Професионално обучение

Начало: Всеки месец

Продължителност - 20 учебни часа

Биологично земеделие
Биологично земеделие

Професионално обучение

Начало: Всеки месец

Продължителност - 20 учебни часа

Фермер
Фермер

Професионално обучение

Начало: Всеки месец

Продължителност - 150 учебни часа

Опазване компонентите на околната среда
Опазване компонентите на околната среда

Професионално обучение

Начало: Всеки месец

Продължителност - 30 учебни часа

Маникюр педикюр ноктопластика
Маникюр педикюр ноктопластика

Професионално обучение

Начало: Всеки месец

Придобиване на група по ел. безопасност
Придобиване на група по ел. безопасност

Първа, Втора, Трета и Четвърта група

Начало: Всеки месец Продължителност - Съгл. нормативната уредба

Поддържане на противопожарни системи
Поддържане на противопожарни системи

Професионално обучение

Начало: След формиране на група

Продължителност - Съгл. норм. уредба

Координатор по безопасност и здраве
Координатор по безопасност и здраве

Начало: Всеки месец

Продължителност - 16 уч. часа

Текстообработване
Текстообработване

Професионално обучение

Начало: Всеки месец

Програмиране на Java за начинаещи
Програмиране на Java за начинаещи

Професионално обучение

Начало: Всеки месец

Продължителност - 24 уч. часа

Обучение по КК4 CorelDraw
Обучение по КК4 CorelDraw

Специализиран софтуер

Начало: Всеки месец

Продължителност - 45 уч. часа

 

darvo button 2

buttons noviniВ учебния център се организират индивидуални и групови обучения за придобиване, потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност от първа до пета степен всеки ден, след предварителна заявка. Още...

------------------------------------------

В учебния център се организират квалификационни обучения по професия „ФЕРМЕР“ с продължителност 150 учебни часа. Обученията са предназначени за стартиращи или вече стартирали земеделски стопани по Подмярка 6.1 "Млад фермер" и се провеждат дистанционно.

-------------------------------------

ЦПО към „Стил – Алтънджиян” ЕООД стартира курс по Агроекология и биоземеделие.

За въпроси и записвания, моля свържете се с нас на 056/823969 и 0879 400 313 или на място в офиса ни на ул. Цар Симеон  I (бивша Републиканска) №24

buttons interesno

Как теорията на американския педагог Малкълм Ноулс може да бъде приложена в електронното обучение на по-възрастните хора?  Още...

Как теорията на американския педагог Малкълм Ноулс може да бъде приложена в електронното обучение на по-възрастните хора?

Темата е свързана с обучението на по-възрастните хора (андрагогика), с какво то е по-различно от това на по-младите ученици и как трябва да бъде представено, така че да бъде достатъчно интересно и ефективно.

Според известния американски педагог Малкълм Ноулс, андрагогиката притежава 5 отличителни белега и 4 принципа. Въпреки че вижданията на Ноулс са представени за пръв път през 80-те години на 20 век, всяко едно от неговите твърдения може да бъде използвано и днес.

Самовъзприемане: С възрастта човек променя начина, по който сам се възприема и замества виждането за една зависима личност с това за самостоятелно човешко същество.

Електроното обучение предлага минимално количество инструкции и максимална възможност за самостоятелна работа.

Опит: Със съзряването си човек натрупва опит, който се превръща в един постоянно нарастващ обучителен ресурс.

Избират се обучителни модели и теории, които са подходящи за хора с различен житейски и професионален опит.

Готовност за обучение: При възрастните хора, готовността за обучение е насочена към неговите променящи се социални роли.

Използват се социалните мрежи и инструменти за съвместна онлайн дейност.

Възприемане на обучението: В процеса на съзряване, хората започват да гледат по друг начин на времето и заменят отложеното приложение на знанието с желанието за неговата незабавна реализация и в зависимост от начина,по който възприемат обучението, започват да поставят в неговия център не темата, а проблема. 

Набляга се на това как електронното обучението ще разреши някой от проблемите, на които хората се натъкват ежедневно.

Мотивация за обучение: При по-възрастните обучаващи се, мотивацията произлиза по-скоро от вътрешни, отколкото от външни фактори.

Курсистите трябва да се мотивират.

Това са характерните черти на андрагогиката и предложенията за тяхното приложение в създаването на електронни курсове.

 

Източник:http://elearningindustry.com/9-tips-apply-adult-learning-theory-to-elearning.