darvo button 2

buttons noviniВ учебния център се организират индивидуални и групови обучения за придобиване, потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност от първа до пета степен всеки ден, след предварителна заявка. Още...

------------------------------------------

В учебния център се организират квалификационни обучения по професия „ФЕРМЕР“ с продължителност 150 учебни часа. Обученията са предназначени за стартиращи или вече стартирали земеделски стопани по Подмярка 6.1 "Млад фермер" и се провеждат дистанционно.

-------------------------------------

ЦПО към „Стил – Алтънджиян” ЕООД стартира курс по Агроекология и биоземеделие.

За въпроси и записвания, моля свържете се с нас на 056/823969 и 0879 400 313 или на място в офиса ни на ул. Цар Симеон  I (бивша Републиканска) №24

buttons interesno

Как теорията на американския педагог Малкълм Ноулс може да бъде приложена в електронното обучение на по-възрастните хора?  Още...

Растителна Защита
Растителна Защита

» Професионално обучение за земеделски стопани;

» Дистанционна форма на обучение;

» Продължителност - 30 учебни часа

Агроекология
Агроекология

» Професионално обучение за земеделски стопани;

» Дистанционна форма на обучение;

» Продължителност - 20 учебни часа

Биологично земеделие
Биологично земеделие

» Професионално обучение за земеделски стопани;

» Дистанционна форма на обучение;

» Продължителност - 20 учебни часа

Фермер
Фермер

» Професионално обучение за земеделски стопани;

» Дистанционна форма на обучение;

» Продължителност - 150 учебни часа

Опазване компонентите на околната среда
Опазване компонентите на околната среда

» Професионално обучение за земеделски стопани;

» Дистанционна форма на обучение;

» Продължителност - 30 учебни часа

Маникюр педикюр ноктопластика
Маникюр педикюр ноктопластика

Професионално обучение

Начало: Всеки месец

Придобиване на група по ел. безопасност
Придобиване на група по ел. безопасност

I, II, III, IV, V квалификационна група

Дистанционно обучение Продължителност - Съгл. нормативната уредба

Поддържане на противопожарни системи
Поддържане на противопожарни системи

Професионално обучение

Начало: След формиране на група

Продължителност - Съгл. норм. уредба

Координатор по безопасност и здраве
Координатор по безопасност и здраве

Начало: Всеки месец

Продължителност - 16 уч. часа

Текстообработване
Текстообработване

Професионално обучение

Начало: Всеки месец

Програмиране на Java за начинаещи
Програмиране на Java за начинаещи

Професионално обучение

Начало: Всеки месец

Продължителност - 24 уч. часа

Обучение по КК4 CorelDraw
Обучение по КК4 CorelDraw

Специализиран софтуер

Начало: Всеки месец

Продължителност - 45 уч. часа