Основание за провеждане:

Продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация (чл. 10, ал. 3, т. 6 от ЗПОО)

Обучението е предназначено за:

Лица преминали професионално обучение по професия „Козметик"

Форми на провеждане на обучението:

ДИСТАНЦИОННА – онлайн чрез платформата Moodle;

ПРИСЪСТВЕНА – в учебен кабинет на ЦПО при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с COVID- 19.

Издаван документ

  • Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Козметик“;
  • Европас приложения на български и английски
  zapisvane