ОБУЧЕНИE ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА ПРОДУКТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА

Основание за провеждане

Закон за защита на растенията (ЗЗР);

Наредба № 3 от 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита.

Обучението е задължително за:

Земеделски производители, фермери, зеленчукопроизводители, овощари.

Форми на провеждане на обучението

ДИСТАНЦИОННА – онлайн чрез платформата Moodle;

ПРИСЪСТВЕНА – в учебен кабинет на ЦПО при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с COVID- 19..

Издаван документ

Удостоверение за професионално обучение

Плащане – по банковата в полза на:

„СТИЛ - АЛТЪНДЖИЯН” ЕООД;

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.Бургас,

IBAN: BG46UNCR70001520657572; BIC: UNCRBGSF

  zapisvane        

ОБУЧЕНИE ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ)

Основание за провеждане

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Обучението е задължително за:

Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – веднъж на две години;

Длъжностните лица и специализираните служби по чл.24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – ежегодно;

Лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа – ежегодно.

За неизвършване на тези обучения работодателят носи административно-наказателна отговорност..

Форми на провеждане на обучението

ДИСТАНЦИОННА – онлайн чрез платформата Moodle;

ПРИСЪСТВЕНА – в учебен кабинет на ЦПО при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с COVID- 19..

Издаван документ

Удостоверение за професионално обучение

Контакти с нас

056 823969 – Офис;

0879 400 313 – Мобилен;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

https://www.facebook.com/CPOStil/;

www.sari-bg.net

  zapisvane        

ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

(от ПЪРВА до ПЕТА)

Основание за провеждане

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Обучението е задължително за:

Енергетици, електротехници, електромонтьори, механици, монтажници, електроженисти, лица работещи с ръчни ел. инструменти, кранисти на кранове с ел. задвижване, водачи на повдигателни съоръжения, специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника, оперативно- ремонтен персонал, настройчици, ръководители на работата по техническата експлоатация, обслужване и ремонт, висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания, наряди за ел. уредби до 1000 V.

Форми на провеждане на обучението

ДИСТАНЦИОННА – онлайн чрез платформата Moodle;

ПРИСЪСТВЕНА – в учебен кабинет на ЦПО при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с COVID- 19;

ПРИСЪСТВЕНА – в база на заявителя на обучение при допълнително договаряне и заявена минимална група от 5 човека.

Издаван документ

1.    Удостоверение;

2.    Протокол за проведен изпит за квалификационна група.

Плащане – по банковата в полза на:

„СТИЛ - АЛТЪНДЖИЯН” ЕООД;

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.Бургас,

IBAN: BG46UNCR70001520657572; BIC: UNCRBGSF

  zapisvane        

Основание за провеждане:

Продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация (чл. 10, ал. 3, т. 6 от ЗПОО)

Обучението е предназначено за:

Лица преминали професионално обучение по професия „Козметик"

Форми на провеждане на обучението:

ДИСТАНЦИОННА – онлайн чрез платформата Moodle;

ПРИСЪСТВЕНА – в учебен кабинет на ЦПО при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с COVID- 19.

Издаван документ

  • Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Козметик“;
  • Европас приложения на български и английски
  zapisvane

ОБУЧЕНИЯ ЗА ОТГОВОРНИЦИ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Основание за провеждане

Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите във връзка с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.

Обучението е предназначено за:

лица, провеждащи инструктажи по пожарната безопасност, длъжностни лица по здраве и безопасността при работа