Кандидатите за обучение подават в ЦПО следните документи:

  1. Заявление - Декларация (по установен образец) за приемане за обучение, което може да изтеглите от тук ;
  2. Документи за завършено образователно и квалификационно равнище;
  3. Актуална снимка (може и на електронен носител - формат *.jpg);
  4. Медицинско свидетелство.