ОБУЧЕНИЕ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Основание за провеждане

Закон за Камарата на строителите (обн. ДВ, бр.108/2006 г.), чл. 15, ал. 1, т. 4 „б“ и Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (обн. ДВ, бр. 106/2006 г.).

Обучението е задължително за:

Длъжностните лица, които ще отговарят за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;

Ръководители на фирми, проектанти, строители, консултанти, строителен надзор, както и производители на строителни продукти.

Форми на провеждане на обучението

ДИСТАНЦИОННА – онлайн чрез платформата Moodle;

ПРИСЪСТВЕНА – в учебен кабинет на ЦПО при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с COVID- 19..

Издаван документ

Удостоверение за професионално обучение

Контакти с нас

056 823969 – Офис;

0879 400 313 – Мобилен;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

https://www.facebook.com/CPOStil/;

www.sari-bg.net

Плащане – по банковата в полза на:

„СТИЛ - АЛТЪНДЖИЯН” ЕООД;

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.Бургас,

IBAN: BG46UNCR70001520657572; BIC: UNCRBGSF

  zapisvane