ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

(от ПЪРВА до ПЕТА)

Основание за провеждане

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Обучението е задължително за:

Енергетици, електротехници, електромонтьори, механици, монтажници, електроженисти, лица работещи с ръчни ел. инструменти, кранисти на кранове с ел. задвижване, водачи на повдигателни съоръжения, специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника, оперативно- ремонтен персонал, настройчици, ръководители на работата по техническата експлоатация, обслужване и ремонт, висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания, наряди за ел. уредби до 1000 V.

Форми на провеждане на обучението

ДИСТАНЦИОННА – онлайн чрез платформата Moodle;

ПРИСЪСТВЕНА – в учебен кабинет на ЦПО при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с COVID- 19;

ПРИСЪСТВЕНА – в база на заявителя на обучение при допълнително договаряне и заявена минимална група от 5 човека.

Издаван документ

1.    Удостоверение;

2.    Протокол за проведен изпит за квалификационна група.

Плащане – по банковата в полза на:

„СТИЛ - АЛТЪНДЖИЯН” ЕООД;

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.Бургас,

IBAN: BG46UNCR70001520657572; BIC: UNCRBGSF

  zapisvane