ИЗУЧАВАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК”, код 213060

ü  Специалност Компютърна графика, код 2130601, ТРЕТА степен на професионална квалификация

ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ, код 341020

ü  Специалност Продавач – консултант, код 3410201, ВТОРА степен на професионална квалификация

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, код 344030

ü  Специалност Оперативно счетоводство, код 3440301, ТРЕТА степен на професионална квалификация

СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС, код 345050

ü  Специалност Малък и среден бизнес, код 3450501, ВТОРА степен на професионална квалификация

ОФИС – СЕКРЕТАР, код 346020

ü  Специалност Административно обслужване, код 3460201, ВТОРА степен на професионална квалификация

ПРОГРАМИСТ, код 481010

ü  Специалност Програмно осигуряване, код 4810101, ВТОРА степен на професионална квалификация

ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР, код 482030

ü  Специалност Текстообработване, код 4820301, ПЪРВА степен на професионална квалификация

ЗАВАРЧИК, код 521090

ü  Специалност Заваряване ,код 5210901 ПЪРВА степен на професионална квалификация

СТРУГАР, код 521100

ü  Специалност Стругарство, код 5211001, ПЪРВА степен на професионална квалификация

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, код 522010

ü  Специалност Електротехнически машини и апарати, код 5220101, ТРЕТА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Електрообзавеждане на транспортна техника, код 5220106, ТРЕТА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Електрически инсталации, код 5220109, ТРЕТА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Електродомакинска техника, код 5220110,  ТРЕТА степен на професионална квалификация

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, код 522020

ü  Специалност Електрически машини и апарати, код 5220201, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Електрообзавеждане на транспортна техника, код 5220207, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Електрически инсталации, код 5220210, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Електродомакинска техника, код 5220211, ВТОРА степен на професионална квалификация

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, код 523050

ü  Специалност Компютърна техника и технологии, код 5230501 , ТРЕТА степен на професионална квалификация

МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, код 523060

ü  Специалност Компютърна техника и технологии, код 5230601, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Компютърни мрежи, код 5230602, ВТОРА степен на професионална квалификация

“ХЛЕБАР - СЛАДКАР”, код 541030,

ü  Специалност “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302, ВТОРА степен на професионална квалификация

РАБОТНИК В ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, код 541050

ü  Специалност Хранително – вкусова промишленост, код 5410501, ПЪРВА степен на професионална квалификация

ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО, код 542050

ü  Специалност Производство на облекло от текстил, код 5420501, ВТОРА степен на професионална квалификация

ШИВАЧ, код 542110

ü  Специалност Шивачество, код 5421101, ПЪРВА степен на професионална квалификация

СТРОИТЕЛ, код 582030

ü  Специалност Кофражи, код 5820302, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Армировка бетон, код 5820303, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Зидария, код 5820304, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Мазилки и шпакловки, код 5820305, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Вътрешни облицовки и настилки, код 5820306, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Външни облицовки и настилки, код 5820307, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Бояджийски работи, код 5820309, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Строително дърводелство, код 5820310, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Строително тенекеджийство, код 5820311, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Покриви, код 5820312, ВТОРА степен на професионална квалификация

ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО, код 582080

ü  Специалност Основни и довършителни работи, код 5820801, ПЪРВА степен на професионална квалификация

ПОМОЩНИК ПЪТЕН СТРОИТЕЛ, код 582090

ü  Специалност Пътища, магистрали и съоръжения, код 5820901, ПЪРВА степен на професионална квалификация

ФЕРМЕР; код 621060

ü  Специалност Земеделец, код 6210601, ВТОРА степен на професионална квалификация

“РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО”, код 621110

ü  Специалност Зеленчукопроизводство, код 6211101, ПЪРВА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Трайни насаждения, код 6211102, ПЪРВА степен на професионална квалификация

ОЗЕЛЕНИТЕЛ, код 622020

ü  Специалност Цветарство, код 6220201, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Парково строителство и озеленяване, код 6220202, ВТОРА степен на професионална квалификация

РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО , код 622030

ü  Специалност Озеленяване и цветарство, код 6220301, ПЪРВА степен на професионална квалификация

СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, код 762020

ü  Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 ТРЕТА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания, код 7620202, ТРЕТА степен на професионална квалификация

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ, код 762040

ü  Специалност Подпомагане на деца, код 7620401, ВТОРА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Подпомагане възрастни, код 7620402, ВТОРА степен на професионална квалификация

“ХОТЕЛИЕР”, код 811010,

ü  Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, ТРЕТА степен на професионална квалификация

“АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, код 811020,

ü  Специалност “Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201, ТРЕТА степен на професионална квалификация

“КАМЕРИЕР”, код 811030,

ü  Специалност “Хотелиерство”, код 8110301, ПЪРВА степен на професионална квалификация;

“ГОТВАЧ”, код 811070,

ü  Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, ВТОРа степен на професионална квалификация

“СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, код 811080,

ü  Специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801, ВТОРА степен на професионална квалификация

РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”, код 811090,

ü  Специалност “Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”, код 8110901, ПЪРВА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения, код 8110902, ПЪРВА степен на професионална квалификация

ФРИЗЬОР, код 815010

ü  Специалност Фризьорство, код 8150101, ВТОРА степен на професионална квалификация

КОЗМЕТИК, код 815020

ü  Специалност Козметика, код 8150201, ВТОРА степен на професионална квалификация

“МАНИКЮРИСТ – ПЕДИКЮРИСТ”, код 815030

ü  Специалност Маникюр педикюр и ноктопластика, код 8150301, ВТОРА степен на професионална квалификация

ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, код 840070

ü  Специалност Експлоатация на автомобилния транспорт, код 8400701, ТРЕТА степен на професионална квалификация

ВОДАЧ НА МПС ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ, код 840090

ü  Специалност Вътрешни и международни превози на пътници, код 8400901, ПЪРВА степен на професионална квалификация

ü  Специалност Вътрешни и международни превози за товари, код 8400902, ПЪРВА степен на професионална квалификация

 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Обученията се провеждат по учебни програми на МОН със следната продължителност:

ü  за ПЪРВА квалификационна степен – 300учебни часа /около 2 месеца, ако обучението се провежда всеки ден по 8 учебни часа/;

ü  за ВТОРА квалификационна степен – 660учебни часа /около 4 месеца, ако обучението се провежда всеки ден по 8 учебни часа/;

ü  за ТРЕТА квалификационна степен – 960учебни часа /около 6 месеца, ако обучението се провежда всеки ден по 8 учебни часа/;

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ:

  üДиплома за завършено средно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование, завършена степен на образование;

                  üМедицинско свидетелство, доказващо, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна;

                 üЗаявление/предоставя се от обучаващата организация/.