Форми на обучение – дневна, вечерна, дистанционна;

Издавани документи – сертификат;