ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ/ ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПАПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Обучението за придобиване/ потвърждаване на квалификационна група (от първа до пета) по електробезопасност при работа се провежда съгласно Правилника за безопасност при работа с електрообзавеждането до 1000 V.

Обучението може да се проведе в Учебния център или на работното място и завършва с изпит/ тест и издаване на валидно удостоверение за придобита/ защитена квалификационна група. Отстъпка от цената при по-големи групи и при всяка следваща услуга.

Програмите за обучение са разработени съгласно изискванията на членове 12, 13, 14, 15, 16, ал. 2 от Правилника за безопасност при работа с електрообзавеждането до 1000 V и могат да се допълнят в зависимост от изискванията на работодателя (обучавания) и условията в които работи обучаваното лице.

Цените се определят в зависимост от броя на обучаваните (над 5 души - отстъпки), допълнителни отстъпки при всяко следващо обучение или ползване на друга услуга.