ЦПО СТИЛ” представя своя опит в разработването, изпълнението и управлението на проекти:

ПРЕДЛАГАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЧР”, СХЕМИ АЗ МОГА”, АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”, „РАЗВИТИЕ”, „АДАПТИВНОСТ”:

ü  КК2 – ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

-          Английски език – Нива А1, А2, Б1, Б2, Общо 300 учебни часа;

-          Немски език - Нива А1, А2, Б1, Общо 300 учебни часа;

-          Руски език- Нива А1, А2, Б1, Б2, Общо 300 учебни часа.

ü  КК4 – ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

-          „Работа с Windows и приложения”, 45 учебни часа;

-          „Tекстообработка и кореспонденция”, 45 учебни часа;

-          „Работа със специализиран софтуер CorelDraw, 45 учебни часа;

-          „Работа със специализиран софтуер Photoshop”, 45 учебни часа;

-          „Работа със специализиран софтуер AutoCAD, 45 учебни часа;

ü  КК7 – ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

-          Работа в екип”, 40 учебни часа;

-          Презентационни умения”, 40 учебни часа;

-          Комуникативни умения”, 40 учебни часа;

-          Лидерски умения”, 40 учебни часа;

-          Продажбени умения”, 40 учебни часа.

ü  ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

-          2130601 – Компютърна графика;

-          3410201 – Продавач - консултант;

-          3440301 – Оперативно счетоводство;

-          3450501 Малък и среден бизнес

-          3460201 – Административно обслужване;

-          4810101 – Програмно осигуряване;

-          4820301 – Текстообработване;

-          5220101 – Електротехник, Електрически машини и апарати;

-          5220201 – Електромонтьор, Електрически машини и апарати;

-          5230601 – Компютърна техника и технологии;

-          5420501 – Производство на облекло от текстил;

-          5820302 – Кофражи;

-          5820304 – Зидария;

-          5820305 – Мазилки и шпакловки;

-          5820306 – Вътрешни облицовки и настилки;

-          5820309 – Бояджийски работи;

-          6220301 – Озеленяване и цветарство;

-          8110301 – Хотелиерство;

-          8110701 – Производство на кулинарни изделия и напитки;

-          8110801 – Обслужване на заведения в обществено хранене;

-          8150101 – Фризьорство;

-          8150201 – Козметика;

-          8150301 – Маникюр, педикюр и ноктопластика.