ЦПО СТИЛ” представя своя опит в разработването, изпълнението и управлението на проекти:

ü  ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”:

  1. Договор за професионално обучение № 202 025 609 21019, Обучение по част от професия „Производство на кулинарни изделия и напитки”;
  2. Договор за професионално обучение № 201-0157-09-21019, Обучение по част от професия „Производство на кулинарни изделия и напитки”;
  3. Договор за професионално обучение № 202032721019, Обучение по част от професия „Производство на кулинарни изделия и напитки”;