ЦПО СТИЛ” представя своя опит в разработването, изпълнението и управлението на проекти:

ü  ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „АУПТ”:

  1. Квалификационни услуги, Проект №: 212022060627 /Водеща организация/;
  2. Инкубатор за малък бизнес, Проект №: 210034090704 /Водеща организация/;
  3. Подпомагане на малък бизнес, Проект №: 210033090705 /Водеща организация/;