ЦПО СТИЛ” представя своя опит в разработването, изпълнението и управлението на проекти:

ü  ПРОГРАМА „ФАР”:

  1. Договор за безвъзмездна помощ: № BG2006/018-343.10.01-1.03, Проект: "Оператор в производството на облекло"в“ЕС БИ ЕН – ВИОЛЕТА БЕШИРОВА” ЕООД, гр. Неделино” /Партньор/;
  2. Договор за безвъзмездна помощ: № BG2005/017-353.10.01 – 1.29, Проект: „Продажбите като изкуство и професия, във "ФИОРЕ" ЕООД, гр. Бургас” /Партньор/;
  3. Договор за безвъзмездна помощ: № BG2005/017-353.10.01 – 1.31, Проект: „Професионална квалификация - гаранция за устойчива заетост”/Партньор/.