Растителна Защита
Растителна Защита

» Професионално обучение за земеделски стопани;

» Дистанционна форма на обучение;

» Продължителност - 30 учебни часа

Агроекология
Агроекология

» Професионално обучение за земеделски стопани;

» Дистанционна форма на обучение;

» Продължителност - 20 учебни часа

Биологично земеделие
Биологично земеделие

» Професионално обучение за земеделски стопани;

» Дистанционна форма на обучение;

» Продължителност - 20 учебни часа

Фермер
Фермер

» Професионално обучение за земеделски стопани;

» Дистанционна форма на обучение;

» Продължителност - 150 учебни часа

Опазване компонентите на околната среда
Опазване компонентите на околната среда

» Професионално обучение за земеделски стопани;

» Дистанционна форма на обучение;

» Продължителност - 30 учебни часа

Маникюр педикюр ноктопластика
Маникюр педикюр ноктопластика

Професионално обучение

Начало: Всеки месец

Придобиване на група по ел. безопасност
Придобиване на група по ел. безопасност

I, II, III, IV, V квалификационна група

Дистанционно обучение Продължителност - Съгл. нормативната уредба

Поддържане на противопожарни системи
Поддържане на противопожарни системи

Професионално обучение

Начало: След формиране на група

Продължителност - Съгл. норм. уредба

Координатор по безопасност и здраве
Координатор по безопасност и здраве

Начало: Всеки месец

Продължителност - 16 уч. часа

Текстообработване
Текстообработване

Професионално обучение

Начало: Всеки месец

Програмиране на Java за начинаещи
Програмиране на Java за начинаещи

Професионално обучение

Начало: Всеки месец

Продължителност - 24 уч. часа

Обучение по КК4 CorelDraw
Обучение по КК4 CorelDraw

Специализиран софтуер

Начало: Всеки месец

Продължителност - 45 уч. часа